☞ OSUUSKUNTAMME TOIMINTA ☞
PÄÄTTYI 31.12.2019.

Kiitämme kaikkia asiakkaita hyvästä yhteistyöstä
ja toivotamme hyvää jatkoa!

free website creation software

Vientikonsultointi
ranskankielisiin
maihin

Eurooppa

Kaikki    I    Yleistietoa    I    Eurooppa

Mobirise

Miksi vientiä Ranskaan? Miten Ranskan markkinoille pääsyä voisi helpottaa?

29.11.2018 - Alexandre Bolszak

Miksi vientiä Ranskaan?
Monilla yrityksillä on sitkeitä mielikuvia Ranskasta haastavana maana, jossa byrokratia on uuvuttavaa ja täydellinen ranskankielen taito edellytys kaupankäynnille. Kieltämättä ranskalaiset vaalivat omaa kulttuuriaan ja kieltään, mutta käsitys sisäänpäinkääntyneistä markkinoista on vanhentunut. Ranskan markkinoille lähtemisessä on yrityksille useita selviä hyötyjä (ranskalais-suomalainen kauppakamari (Chambre de Commerce Franco-Finlandaise) Pariisissa, 19.12.2011) yhä voimassa tänä päivänä:

1. Merkittävä markkina-alue
2. Tiivis yhteys koko Länsi-Euroopan markkinoihin
3. Avoin ulkomaisille sijoittajille
4. Kuviteltua vähemmän byrokratiaa
5. Entistäkin houkuttelevammat markkinat viime vuosien uudistusten jälkeen

Ranskan markkinoille pääsemisen edellytykset
Digiajan sähköinen yhteydenpito on hyvä keino verkostoittua, mutta käytännön kokemukset tuovat esille sen, että ranskalaisten yritysten suhteiden luominen ja ylläpitäminen menevät yhä f2f-tapaamisten kautta. Kieltämättä Ranskan markkinoille pääsemiseksi on ranskan kielen osaaminen erittäin tärkeää ja suotavaa. Se myös auttaa valtavasti esim. Ranskassa olevien kumppaneiden rekrytointia.

Oleellista on se, että suomalaiset yritykset löytävät Ranskasta projekteja ja tarjouskilpailuja, joiden myötä he voivat tuoda osaamistaan esille ja saada lisää asiakkaita. Yhdessä kumppaneiden kanssa ja täydentävillä toiminnoilla voitaisiin myös mahdollistaa kaikkia hyödyttävää kasvua.

Suomalaisille yrityksille vientimaana Ranska nähdään seuraavasti (lähde: Team Finland Working Group Paris 01/2017, englanniksi):
Vahvuudet
- korkea tasoinen tekninen osaaminen ja intressi
- lähellä Suomea
- maantieteellisesti maan sijainti tuo etuja logistiikan näkökulmasta
- saapumispaikka monille muille Euroopan maille
- saapumispaikka Pohjois-Afrikan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maille
- hyvä infrastruktuuri
- keskitetty hallinnointi (varsinkin verrattuna Saksaan)

Heikkoudet
- negatiivinen maine
- englannin kielen tuntemus on rajoitettu (vaikka on paranemaan päin)
- haastavaa saada potentiaalisten kumppaneiden luottamusta.

Mahdollisuudet
- teknologia-suuntautuneet markkinat
- laatu on etusijalla (ennen hintaa)
- pitkän aikavälin näkemys
- houkutteleva kannustin tutkimus- ja kehitystoimintaan
- tuki työllisyyttä edistäville ulkomaisille sijoittajille
- tärkeä painopiste digitointiin
- aito sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan => clean tech-ratkaisujen liiketoimintamahdollisuudet

Uhat
- kilpailuympäristö, monet muut toimijat ovat läsnä, varsinkin teknologiassa
- erot työmenetelmissä
- neuvotteluprosessit voivat olla hyvin pitkiä
- laki ja sopimukset monimutkaisia, tarve asiantuntevasta tuesta

Team Finland
Suomesta löytyy hyviä tahoja, joilta voi saada apua kansainvälisissä markkinatutkimuksissa. Esim. Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Ranskan markkinoille pääsyn voisi saada alulle ja helpottaa käyttämällä Team Finlandin maksuttomia neuvontapalveluja. Team Finlandin tehtävä on mm. vahvistaa Suomen ja Ranskan välisiä kaupallisia ja taloudellisia suhteita sekä avustaa suomalaisyritysten pääsyä Ranskan markkinoille. Team Finland tarjoaa suomalaisyrityksille muun muassa markkinatietoa, jota voi tutkia myös sivustolta www.marketopportunities.fi. Samalla verkosto voi auttaa yrityksiä solmimaan suhteita viranomaisiin, palveluntarjoajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Ranskan verkostoon kuuluvat:
- Pariisin Suomen suurlähetystö
- Pariisin Suomen OECD-edustusto
- Pariisin Suomen Ranskan-instituutti sekä
- Visit Finland -edustaja.

Verkosto tekee yhteistyötä Ranskassa toimivien kunniakonsulien sekä ranskalais-suomalaisen kauppakamarin kanssa.

Lähetä kommentti:

info@ouluntietotaito.com