☞ OSUUSKUNTAMME TOIMINTA ☞
PÄÄTTYI 31.12.2019.

Kiitämme kaikkia asiakkaita hyvästä yhteistyöstä
ja toivotamme hyvää jatkoa!

portfolio site templates
Tapani
tehdä työtä


Kuka olen?

Olen Ranskasta kotoisin, jossa myös valmistuin DI:ksi, olen asunut ja työskennellyt Suomessa kymmeniä vuosia. Sekä Ranskan että Suomen kulttuurit ja työympäristöt ovat minulle hyvin tuttuja. Olen aina toiminut luonnostaan kansainvälisesti ja nautinkin siitä.
Miksi vienti?

Väkiluvultaan Suomi on hyvinkin pieni maa verrattuna Ranskaan. Suomi elää kansainvälistymisestä ja tarvitsee tekijöitä, jotta yritykset pystyvät kilpailemaan kotimaassa ja ulkomailla. Vientiä ajatellen olen vahvasti sillä kannalla, että Suomen viennin kasvuun tulee pyrkiä vaikuttamaan aidosti. Olen myös sitä mieltä, että työyhteisön monikulttuurisuus on yritykselle todellinen kilpailuetu. Sitä pitää hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, varsinkin nyt, kun kansainvälistä osaamista on tarjolla. Nimittäin...

Mitä tarjoan yrityksellesi?

Tarjoan yrityksesi käyttöön 25 vuoden tuotehityskokemukseni matkapuhelinverkkoalalta. Olen toiminut pääasiassa projektin-hallinnassa ja partneroinnissa kansainvälisessä työympäristössä. Olen myös menestyksekkäästi vastannut suomalaisten tuotteiden tuotannon siirrosta Belgiaan ja Ranskaan sekä toiminut laitepäällikkönä eräässä yhteiseurooppalaisessa integrointi-projektissa Pariisissa. Tekninen osaamiseni liittyy elektroniikkaan, mikroaaltotekniikkaan, elektromekaniikkaan ja sähkövoima-tekniikkaan.

Olen saanut vientikoulutusta ja olen käytännön tasolla perehtynyt koko vientiprosessiin aina suunnittelusta ja toteuttamisesta jälkimarkkinointiin. Rinnalla olen aktiivisesti hoitanut vientitehtäviä pienille suomalaisille kasvuyrityksille Keski-Eurooppaan mm. maalämpöpumppujärjestelmien, hirsitalojen ja ekologisen lämmöneristyksen saralla lähinnä markkinatutkimuksessa ja jälleenmyyjien etsinnässä. Käytännössä minulla olisi valmiutta tarjota yrityksellesi vientiasiantuntemukseni ja persoonani lähes alalla kuin alalla.

Vahvan ranskan (äidinkieleni), suomen ja englannin ammattikielen hallinnan sekä kaupallisten järjestelmien tuntemuksen lisäksi vahvuuteni on erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten toimintaympäristön ja kulttuurin tuntemuksessa.

Lähestymistapani kansainvälisenä vientiosaajana

Pyrin tuomaan monipuolisen kokemukseni viennissä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä ranskan ja työkulttuurin osaamiseni suomalaisille vientiyrityksille, mutta myös ranskankielisissä maissa oleville suomalaisille yrityksille. Sen lisäksi vienninedistämisen näkökulmasta yksi tavoitteeni on vaikuttaa aktiivisella toiminnallani frankofonian tunnettuuden lisäämiseen Suomessa.

Toinen asia on se, että Suomi nähdään korkean koulutuksen maana, ja sitä kautta luodaan uutta ja kehitetään innovatiivisuutta. Esimerkiksi Ranskassa teknologian tuotteet ovat tärkeässä asemassa ja halutaan myös vaalia kotimaista ja eurooppalaista tuotantoa. Etenkin korkean teknologian alalla suositaan eurooppalaista osaamista. On muistettava, että Ranska on hyvin Pariisi-keskeinen, mutta maasssa on muitakin suuria kasvukeskuksia, joista olisi helpompi saada näkyvyyttä ja tavoittaa toivottua asiakaskuntaa.
Vientiprosessi käytännössä pähkinänkuoressa

Vientitoiminnan käytännön toteuttaminen vaatii yritykseltä huolellista ennakkosuunnittelua ja useiden asiakokonaisuuksien selvittämistä. Yrityksessä on selvitettävä realistisesti viennin edellytykset niin yrityksen sisäisten kuin ulkoistenkin tekijöiden osalta.

Vientisuunnitelman laajuus ja yksityiskohtaisuus määräytyy yrityksen omien tarpeiden ja tavoitteiden perusteella. Siihen on tyyppillisesti mietittävä tarkemmin seuraavia seikkoja:

1.   Millä tuotteella ja mihin markkinoille?
2.  Tiedonhankinta kotimaassa ja ulkomailla.
3.  Asiakaskohderyhmä, jakelutien valinta ja vientikanavat.
4.  Markkinointi ja menekinedistäminen.
5.  Mitä sopimuksia tarvitaan esim. edustaja-, kuljetus- ja huolintasopimukset.
6.  Vakuutustarve ja toimituslausekkeet.
7.  Vientitoimitusten käytännön toimenpiteet.
8.  Hinnoittelu.
9.  Vientitoiminnan käynnistyskulut, rahoitus ja vakuudet.
10. Vientitoiminnan budjetointi.